Light Reaction Privacy Notice

Wprowadzenie

Firma Light Reaction jest głęboko zaangażowana w ochronę prywatności użytkowników i budowanie ich zaufania względem Internetu i reklamy cyfrowej. Poddajemy stałej ocenie innowacyjne sposoby ochrony prywatności użytkowników i dążymy do dostarczania odpowiednich reklam oraz spersonalizowanych doświadczeń internetowych w imieniu naszych klientów.

W niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności opisano informacje, które Light Reaction gromadzi poprzez strony internetowe, aplikacje oraz inne zasoby cyfrowe (łącznie określane przez nas "Stronami" ), oraz stronę internetową Light Reaction, www.lightreaction.com (" Strona internetowa Light Reaction "). Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie sposobu, w jaki wykorzystujemy informacje w celu realizacji „Usług” na rzecz naszych klientów. Ponadto w niniejszym dokumencie tłumaczymy, w jaki sposób użytkownik może zarządzać prywatnością oraz wykonywać swoje prawa w zakresie niektórych danych gromadzonych i wykorzystywanych przez Light Reaction. Pragniemy zauważyć, iż niniejsza Informacja o przestrzeganiu prawa do prywatności została przetłumaczona na inne języki z języka angielskiego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między wersjami językowymi niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności wersja angielska ma znaczenie nadrzędne.

Firma Light Reaction stanowi część Xaxis, grupy medialnej w modelu programmatic. Xaxis to globalny podmiot należący do medialnej grupy inwestycyjnej GroupM. GroupM należy to grupy WPP plc. Jednostka prawna odpowiedzialna za dane gromadzone przez Light Reaction to Quisma GmbH, dział Light Reaction. Dla zachowania przejrzystości niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności Usługi Light Reaction nie obejmują innych usług świadczonych przez Xaxis lub Quisma. Aby zapoznać się z informacjami o sposobie gromadzenia i wykorzystywania informacji przez Xaxis przy pomocy innych usług (w odróżnieniu od gromadzenia i wykorzystywania informacji poprzez Usługi Light Reaction lub niniejszą stronę internetową), należy kliknąć tutaj. Aby zapoznać się z informacjami o sposobie gromadzenia i wykorzystywania informacji przez Quisma przy pomocy innych usług (w odróżnieniu od gromadzenia i wykorzystywania informacji poprzez Usługi Light Reaction lub niniejszą stronę internetową), należy kliknąć tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności prosimy zapoznać się z informacjami pod nagłówkiem „Kontakt” w artykule 3 niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności.

ARTYKUŁ 1: USŁUGI LIGHT REACTION

Usługi Light Reaction

Light Reaction nie świadczy usług powiązanych z reklamą ( "Usługi" )bezpośrednio konsumentom. Light Reaction obsługuje klientów korporacyjnych, w tym reklamodawców oraz agencje. Wśród naszych klientów są inne spółki z grup GroupM i WPP , które z kolei realizują usługi powiązane z reklamą dla swoich klientów.

Nasi klienci korzystają z naszych Usług w swoim własnym imieniu lub w imieniu swoich klientów, aby lepiej zrozumieć reklamy, które klienci realizują w sieci (np. na jakich stronach internetowych reklama została wyświetlona, kto ją zobaczył, kto zareagował na reklamę) oraz poprawić skuteczność reklamy. Ponadto pomagamy klientom kierować reklamy do konsumentów, którzy będą bardziej zainteresowani ich produktami i usługami.

Pomagając klientom w doborze odbiorców, do których powinni skierować swoją reklamę, korzystamy z pewnych informacji demograficznych takich jak wiek, płeć, wykształcenie, dochody oraz dane dotyczące gospodarstwa domowego (np. liczba dzieci zamieszkujących gospodarstwo domowe), dane geograficzne, zainteresowania oraz regularne zajęcia ( "Informacje o użytkowniku"). Ten rodzaj reklamy określamy mianem "Reklamy dopasowanej do użytkownikah" .

Przykładowo: jeśli uznamy, że użytkownik jest zainteresowany telefonami komórkowymi, nasze Usługi mogą pomóc klientom w dostarczeniu takiemu użytkownikowi Reklam dopasowanych do użytkownika dotyczących konkretnych produktów lub usług związanych z telefonami komórkowymi w następujący sposób:Rodzaje informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez nas w ramach świadczenia naszych Usług

Usługi stworzono w celu gromadzenia lub wykorzystywania informacji o rodzajach stron internetowych odwiedzanych przez poszczególnych użytkowników oraz ich interakcji ze Stronami oraz reklamami naszych klientów w trakcie wyświetlania i interakcji ze Stronami i reklamami, w przypadku których wykorzystywane są nasze Usługi. Gromadzimy również informacje umożliwiające identyfikację przeglądarki oraz urządzenia użytkowników oglądających reklamy naszych klientów. Informacje te obejmują następujące kategorie danych:

Identyfikatory techniczne
Identyfikatory te umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika, środowiska reklamy mobilnej, i/lub urządzenia użytkownika. Najczęściej stosowanymi identyfikatorami technicznymi są:
- Identyfikatory ciasteczek
- Identyfikatory reklam w urządzeniach mobilnych (np. IDFA oraz identyfikatory Google Advertising ID)
- Pośredni identyfikator „[mP]ID” naszej jednostki powiązanej [m]PLATFORM przypisany do powyższych identyfikatorów

Dodatkowe informacje techniczne
- Adres protokołu internetowego („Adres IP”) oraz dane uzyskane na podstawie adresu IP takie jak ogólne dane geolokalizacyjne (kraj, region, miasto lub kod pocztowy miejsca, w jakim znajduje się urządzenie)
- Rodzaj przeglądarki internetowej, język przeglądarki oraz system operacyjny
- Rodzaj łącza internetowego (przewodowe lub Wi-Fi), sieć, do której podłączone jest urządzenie, operator sieci komórkowej (pod warunkiem dostępności tej informacji)
- Długość/szerokość geograficzna, na jakiej znajduje się użytkownik urządzenia (mobilnego)

Na potrzeby niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności "urządzenia" oznaczają komputery, smartfony, tablety, czytniki e-booków oraz inne urządzenia cyfrowe umożliwiające utrzymanie połączenia z Internetem, a "urządzenia mobilne" oznaczają smartfony i tablety.

Informacje o działaniach sieciowych użytkownika
Light Reaction gromadzi niżej opisane informacje na temat sposobów, w jakie użytkownik przegląda Internet, w celu określenia aktywności, usług oraz produktów, jakimi może być zainteresowany użytkownik oraz sposobów reagowania użytkownika na określone reklamy. Informacje te obejmują: - Zapis kategorii przeglądanych przez użytkownika Stron (w celu określenia zainteresowań)
- Strona, którą użytkownik przegląda przed obejrzeniem reklamy oraz po jej obejrzeniu
- Data i godzina korzystania z Internetu
- Częstotliwość korzystania z danej Strony
- Hasła wyszukiwania wpisywane na danej Stronie
- Interakcja z daną reklamą (np. to, czy użytkownik kliknął w reklamę)

Informacje o użytkowniku otrzymane od podmiotów trzecich
Dla potrzeb realizacji naszych Usług, korzystamy również z Informacji o użytkowniku dotyczących zarówno sfery online, jak i offline, w tym danych demograficznych i informacji o zainteresowaniach, które otrzymujemy od podmiotów trzecich. Podmioty trzecie obejmują naszych klientów oraz starannie dobranych usługodawców. Usługodawcy przekazują nam Informacje typu offline o użytkowniku w powiązaniu z identyfikatorami ciasteczek, reklam oraz innymi lub podobnymi identyfikatorami, które pozwalają nam, naszemu klientowi lub usługodawcy zidentyfikować klienta lub konsumenta; nie otrzymujemy jednak takich informacji jak imię i nazwisko użytkownika, jego adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail ani żadnych innych podobnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację danej osoby przypisanej do tych identyfikatorów.

W jaki sposób gromadzimy informacje w ramach naszych Usług

Gromadzimy informacje na temat użytkowników oraz pozyskujemy je na rzecz naszych klientów w momencie, gdy użytkownik korzysta z zasobów sieciowych klientów będących beneficjentami usług Light Reaction lub zasobów sieciowych należących do innych wydawców (np. portali informacyjnych). Do tego celu służą ciasteczka, identyfikatory reklam, piksele oraz inne technologie. Poniżej znajdują się definicje tych terminów:

Poniższa tabela zawiera informacje o ciasteczkach Mookie, z których wszystkie mają charakter „stały” (co oznacza, że są przechowywane do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez użytkownika) i są mapowane do domeny mookie1.com:

W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?

Light Reaction przetwarza gromadzone oraz otrzymywane informacje w celu realizacji wyżej opisanych Usług na rzecz klientów, jak również w celach administracyjnych, celach związanych z bezpieczeństwem oraz zapewnieniem zgodności z przepisami prawa. Realizujemy następujące usługi:

Dobór i wyświetlenie reklamy, raportowanie
Analizujemy informacje zgromadzone w czasie wyświetlania reklam klienta za pośrednictwem naszych Usług oraz informacje uzyskane od naszych partnerów. Grupujemy te informacje w zbiory identyfikatorów (które określamy mianem segmentów) na podstawie różnych składowych Informacji o użytkowniku opisanych powyżej. Dla przykładu: niektóre z naszych segmentów dotyczą identyfikatorów użytkowników odwiedzających Strony sportowe. Nasi klienci mogą wówczas skorzystać z naszych Usług, aby wykorzystać te segmenty do przesłania Reklam opartych na zainteresowaniach, we własnym imieniu lub na rzecz swoich klientów, wykorzystując w tym celu naszych partnerów lub usługodawców. Reklamy te są wyświetlane na komputerach, smartfonach oraz innych urządzeniach.

Możemy również uwzględnić (w związku z tymi samymi celami) Informacje o użytkowniku otrzymane od innych, starannie dobranych podmiotów (w tym właścicieli Stron, dostawców danych oraz podmiotów zajmujących się agregacją danych).

Sami również wykorzystujemy wewnętrzny identyfikator naszej jednostki powiązanej [m]PLATFORM zwany „[mP]ID”. Stosujemy [mP]ID w celu skojarzenia informacji dotyczących przeglądarki, systemu operacyjnego lub urządzenia, które w naszej uzasadnionej opinii, lub opinii [m]PLATFORM, należą do jednego użytkownika. Dzięki temu jesteśmy w stanie kierować do określonego użytkownika reklamy, które mu bardziej odpowiadają, bez względu na przeglądarkę, urządzenie oraz system operacyjny.

Personalizacja
W celu zapewnienia Usług spersonalizowanych pod kątem określonego klienta:
- gromadzimy informacje na każdej Stronie klienta (na stronach internetowych, w aplikacjach oraz innych zasobach cyfrowych) – zgodnie z opisem w dziale „W jaki sposób gromadzimy informacje w ramach naszych Usług”,
- przechowujemy te informacje na urządzeniach lub uzyskujemy dostęp do tych informacji, znajdujących się na urządzeniach (za pomocą identyfikatorów ciasteczek oraz reklam), oraz
- analizujemy gromadzone informacje, czasami uwzględniając również inne informacje otrzymywane od klientów oraz grupujemy je w segmenty identyfikatorów w oparciu o posiadane przez nas Informacje o użytkowniku.

Nasi klienci mogą wówczas skorzystać z tych segmentów w celu przesłania Reklam dopasowanych do użytkownika, we własnym imieniu lub na rzecz swoich klientów, na komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne użytkownika (w tym celu wykorzystując rozmaite środki).

Realizując dostosowaną do klienta usługę personalizacji, zapewniamy logiczną separację między segmentami tworzonymi dla danego klienta oraz segmentów i danych innych klientów. Gromadzone w ten sposób dane oraz tworzone segmenty mogą zostać wykorzystane wyłącznie na rzecz skojarzonego z nimi klienta.

Pomiar efektywności
Przetwarzamy Informacje o użytkowniku w celu wyświetlenia oraz oceny reklam, aby dowiedzieć się, jakie czynniki sprawiają, że reklamy są skuteczne lub nieskuteczne z punktu widzenia reklamodawców oraz opracować raporty pozwalające nam przeanalizować i usprawnić wykorzystanie Usługi oraz efektywność reklamy.

Przechowywanie i dostęp do informacji
W celu realizacji naszych Usług w przeglądarkach użytkowników, do których skierowano reklamy, przechowujemy ciasteczka Mookie. Ciasteczka Mookie rozpoznajemy w momencie, gdy użytkownik za pomocą swojej przeglądarki odwiedza strony internetowe naszych klientów oraz reklamujących się podmiotów, które z nami współpracują. Strony, w ramach których zapisujemy lub odczytujemy bądź staramy się zapisać lub odczytać ciasteczka Mookie, informują użytkowników o ciasteczkach osób trzecich (w szczególności, jeśli jest to wymagane prawnie, o ciasteczkach Mookie) stosowanych w ramach tych Stron. Dane, które otrzymujemy od partnerów w związku z przesyłaniem reklam cyfrowych na urządzenia mobilne, obejmują również identyfikatory reklam powiązane z platformą/systemem operacyjnym urządzenia mobilnego użytkownika, które jesteśmy w stanie rozpoznać.

Przykłady wykorzystania informacji gromadzonych oraz otrzymywanych w celu wyświetlania Reklam dopasowanych do użytkownika:
- Skojarzenie danych ze źródłem offline – zgodnie z informacjami podanymi powyżej w artykule „Informacje o użytkowniku otrzymywane od podmiotów trzecich”:
• Od innych firm, w tym naszych klientów, partnerów oraz usługodawców, otrzymujemy informacje typu offline o użytkowniku, w tym informacje demograficzne oraz informacje o zainteresowaniach, które są gromadzone poza Usługami i przekazywane, abyśmy mogli je wykorzystać do realizacji naszych Usług. Po stronie wspomnianych podmiotów gromadzących dane leży odpowiedzialność za to, by dane były gromadzone w należyty sposób oraz zgodnie z prawem, a także za uzyskanie zgody na udostępnienie nam tych informacji do naszych celów.
• Informacje offline otrzymujemy od usługodawców w powiązaniu z identyfikatorami ciasteczek, reklam lub innych, podobnych identyfikatorów, które pozwalają nam, naszemu klientowi bądź usługodawcy zidentyfikować klienta lub konsumenta.
• Nie otrzymujemy takich informacji jak imię i nazwisko użytkownika, jego adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail ani żadnych innych podobnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację danej osoby przypisanej do otrzymywanych przez nas identyfikatorów.

- Kojarzenie urządzeń – Własny identyfikator [mP]ID naszej jednostki powiązanej [m]PLATFORM stosujemy w celu skojarzenia informacji dotyczących przeglądarki, systemu operacyjnego lub urządzenia, które w naszej uzasadnionej opinii lub w opinii [m]PLATFORM, należą do tego samego użytkownika, w celu kierowania do określonego użytkownika reklam, które są przydatniejsze i lepiej do niego dobrane bez względu na przeglądarkę, urządzenie oraz system operacyjny.

- Dokładne dane geograficzne lokalizacji – posiadając stosowne uprawnienia, możemy otrzymywać lub wykorzystywać w ramach świadczenia naszych Usług precyzyjne dane geograficzne odnośnie lokalizacji użytkownika. W przypadku, gdy gromadzimy tego typu dane, otrzymujemy je w postaci zestawienia danych przesłanego przez partnerów realizujących reklamy cyfrowe.

Ujawnienie informacji osobom trzecim

Light Reaction udostępnia gromadzone przez nas informacje o użytkowniku (zob. „Rodzaje informacji gromadzonych w ramach naszych Usługi” opisane powyżej) oraz informacje powiązane naszym klientom, jednostkom powiązanym oraz usługodawcom, którzy świadczą usługi i czynności w naszym imieniu lub w imieniu naszych klientów takim jak firmy odpowiedzialne za faktyczne dostarczenie Reklam opartych na zainteresowaniach, w tym platform DSP, sieci reklamowych, wymian reklamowych oraz serwerów reklamowych. Nie gromadzimy takich informacji jak imię i nazwisko użytkownika, jego adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail ani żadnych innych, podobnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację danej osoby w ramach naszych Usług ani nie ujawniamy takich informacji osobom trzecim. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się podać dane, które umożliwiłyby identyfikację danej osoby poprzez reklamę lub Stronę któregokolwiek z naszych klientów, informacje takie otrzyma dany klient i będą one podlegały polityce prywatności klienta. Nasi usługodawcy nie mają zwykle pozwolenia na wykorzystywanie nieprzetworzonych informacji, które im ujawniamy, do jakichkolwiek celów innych niż świadczenie usług nam i naszym klientom.

Nasza jednostka powiązana [m]PLATFORM prowadzi i utrzymuje platformę do zarządzania danymi zastrzeżonymi, którą my oraz inne jednostki powiązane mogą wykorzystywać w celu świadczenia usług. Informacje, które ujawniamy [m]PLATFORM, mogą być wykorzystywane przez mPlatform oraz inne jednostki powiązane nie tylko w celu świadczenia usług nam oraz naszym klientom, ale również w celu świadczenia usług takim jednostkom powiązanym i ich klientom.

Możemy również ujawniać gromadzone przez nas informacje osobom trzecim, w tym organom ścigania, jeśli mamy uzasadnione podstawy uważać, że jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, oraz w celu przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia kroków dotyczących podejrzenia wystąpienia lub faktycznego wystąpienia zakazanych działań, w tym w szczególności oszustwa i sytuacji związanej z potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

Rezygnacja/Prawo do wycofania zgody

Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie Reklam opartych na zainteresowaniach Light Reaction za pomocą jednego z dostępnych mechanizmów.

Użytkownik może anulować otrzymywanie spersonalizowanych reklam osób trzecich za pomocą ciasteczek do targetowania zwanych Mookie (które są stosowane zarówno przez Light Reaction, jak i Xaxis) w swojej przeglądarce internetowej, klikając poniżej. W takim przypadku ciasteczko Mookie osoby trzeciej do targetowania zostanie zastąpione ciasteczkiem umożliwiającym wycofanie zgody, a wszelkie dane dotyczące Reklam opartych na zainteresowaniach powiązane z zastąpionymi ciasteczkami Mookie osób trzecich do targetowania nie będą stosowane do celów wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach na urządzeniach i w przeglądarkach, które, w oparciu o zasadne przesłanki, skojarzyliśmy z przeglądarką, w której informacje te były gromadzone. Ponadto, dysponując faktyczną wiedzą o innych urządzeniach oraz przeglądarkach powiązanych z wykluczoną przeglądarką, w przypadku tych przeglądarek oraz urządzeń również nie będziemy wyświetlać Reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem Light Reaction.

WYCOFANIE ZGODY

Nasze ciasteczka umożliwiające wycofanie zgody wygasają automatycznie po upływie 10 lat od ich pierwotnego utworzenia. W przypadku nabycia nowego urządzenia, aktualizacji lub zmiany przeglądarki internetowej lub usunięcia ciasteczka umożliwiającego wycofanie zgody, użytkownik będzie musiał ponownie przeprowadzić proces wycofania zgody. Aby wycofanie zgody zostało uznane za skuteczne, w ustawieniach przeglądarki należy umożliwić obsługę ciasteczek należących do osób trzecich.

W środowisku przeglądarki użytkownik może zablokować obsługę ciasteczek zarówno Light Reaction, jak i innych usługodawców, a także usunąć je, stosując następujące metody:

- Zmiana ustawień przeglądarki w celu zablokowania lub usunięcia ciasteczek, czego rezultatem będzie zaprzestanie wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach, realizowanych na podstawie ciasteczek Light Reaction oraz ciasteczek innych dostawców. Jednakże w przypadku takich ustawień użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji pewnych stron internetowych bądź w pełni korzystać z oferty niektórych stron internetowych, a także Reklam opartych na zainteresowaniach. Ciasteczka można zablokować lub usunąć postępując zgodnie z instrukcją obsługi dotyczącą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat ciasteczek jest dostępnych na stronach www.aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com oraz http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
- Zmiana ustawień dotyczących ciasteczek z poziomu właściciela strony internetowej w przypadku użytkownika, który udzielił nam zgody na korzystanie z ciasteczek; ustawienia dotyczące ciasteczek mogą się różnić w zależności od właściciela strony internetowej.
- Rezygnacja z Reklam opartych na zainteresowaniach na podstawie ciasteczek targetujących Mookie Light Reaction, jak również ciasteczek targetujących innych usługodawców na stronie www.youronlinechoices.com(należy kliknąć łącze „Opcje reklamowe użytkownika” po wybraniu odpowiedniego kraju); lub rezygnacja z Reklam opartych na zainteresowaniach na podstawie ciasteczek targetujących Mookie Xaxis, jak również ciasteczek targetujących innych usługodawców na następujących stronach:
www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
www.youradchoices.ca/choices/

Aplikacje mobilne pozwalają na zrezygnowanie z otrzymywania Reklam opartych na zainteresowaniach przesyłanych zarówno przez Light Reaction, jak i innych usługodawców, przechodząc do ustawień prywatności urządzenia i wybierając opcję „Ogranicz śledzenie na potrzeby reklam”, czego rezultatem będzie zaprzestanie wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach bazujących na identyfikatorach reklamowych Light Reaction oraz innych dostawców.

Więcej informacji dotyczących wyborów użytkownika w aplikacji jest dostępnych na stronie www.networkadvertising.org/mobile-choices; dla zachowania przejrzystości informujemy, że Light Reaction nie jest członkiem Network Advertising Initiative.

Europejski Sojusz na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej

Jesteśmy członkiem Europejskiego Sojuszu na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) w związku z czym stosujemy się do Europejskich Zasad Internetowej Reklamy Behawioralnej IAB Europena tych rynkach, na których obowiązuje.

Informacja specjalna

Light Reaction wspiera wdrożenie logotypu oznaczającego opcje reklamowe „AdChoices” w związku ze stosowaniem Europejskich Zasad Internetowej Reklamy Behawioralnej IAB Europe (w Europie). Reklamy realizowane przez organizacje uczestniczące w wyżej wymienionych inicjatywach regulacyjnych zawierają, w miarę możliwości technicznych, stosowny logotyp. Klikając w Reklamę dopasowaną do użytkownika odbiorca otrzymuje informację o tym rodzaju reklamy.

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę EDAA, na której znajdują się dodatkowe informacje o Reklamach opartych na zainteresowaniach (lub „Internetowej reklamie behawioralnej”) oraz ramy samoregulacyjne EDAA, jak również sposób wycofania zgody na otrzymywanie Reklam opartych na zainteresowaniach od osób trzecich na podstawie naszych ciasteczek lub ciasteczek innych członków EDAA.

Prywatność dzieci

Ani Usługi ani Strona internetowa Light Reaction nie jest opracowywana dla lub skierowana do dzieci (zgodnie z prawną definicją) ani Stron zasadniczo skierowanych do dzieci. Nie gromadzimy w sposób świadomy informacji dotyczących dzieci (definiowanych zgodnie z wymogami wiekowymi danego kraju). Jeżeli użytkownik uważa, że dane, które otrzymaliśmy, zostały przekazane przez dziecko, a także chciałby zażądać ich usunięcia, prosimy o kontakt.

Przekazanie danych w przypadku przejęcia

W przypadku, gdy inna spółka przejmie całość lub przeważającą część naszych aktywów bądź całość lub przeważającą część aktywów w drodze konsolidacji, fuzji, nabycia aktywów, restrukturyzacji spółki lub innej transakcji, zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszystkich posiadanych przez nas informacji lub informacji znajdujących się pod naszą kontrolą (w tym informacji, które użytkownik mógł udostępnić przez stronę „Kontakt”/„Kontakt z nami” na Stronie internetowej Light Reaction) podmiotowi odpowiedzialnemu za przejęcie.

Bezpieczeństwo informacji oraz globalne procesy przesyłania informacji

Postępujemy zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami branży reklamy internetowej w zakresie zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do danych oraz ich nieuprawnionym przetwarzaniem, przechowywaniem i ujawnianiem. Standardy te obejmują niezbędne środki fizyczne i elektroniczne, a także działania administracyjne wymagane w celu zapewnienia ochrony integralności danych, a także dostępu do danych i ich eksploatacji. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż mimo wszelkich starań mających na celu ochronę danych na naszych serwerach, żadna metoda przesyłu danych przez Internet nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.

W uzasadnionych przypadkach zapewnimy szczególne zabezpieczenia w celu ochrony takich danych. W przypadku przesyłania danych osobowych z terytorium EOG lub Szwajcarii do jednostki powiązanej znajdującej się poza terytorium EOG lub Szwajcarii podpisujemy standardowe („modelowe”) porozumienia z podmiotem otrzymującym dane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych. W przypadku przesyłania danych osobowych z terytorium EOG lub Szwajcarii do podmiotu niebędącego jednostką powiązaną (np. usługodawcy świadczącego usługi na naszą rzecz) znajdującego się poza terytorium EOG lub Szwajcarii, podpisujemy standardowe („modelowe”) porozumienia lub w znaczącej mierze równoważne Warunki i zasady współpracy bądź zapewniamy, aby przesyłanie danych było realizowane na podstawie innego należytego rozwiązania, np. certyfikatu zgodnego z porozumieniem UE-USA Privacy Shield.

Przechowywanie danych

Informacje gromadzone w ramach naszych Usług w formie niezagregowanej przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż 13 miesięcy. Dane te obejmują odwiedzone Strony, oglądane treści, reakcje na reklamy, adresy IP, rodzaje stosowanych przeglądarek oraz ustawienia językowe.Przechowujemy te informacje przez okres 13 miesięcy, aby umożliwić naszym klientom realizację porównawczych analiz rocznych. Przykładem może być sprzedawca detaliczny chcący porównać efektywność internetowych działań reklamowych podczas tegorocznych oraz zeszłorocznych Świąt Bożego Narodzenia. 13-miesięczny okres przechowywania danych pozwala klientom realizować takie porównania.

Informacje gromadzone w ramach naszych Usług w formie zagregowanej przechowujemy przez okres przekraczający 13 miesięcy.

ARTYKUŁ 2: STRONA INTERNETOWA LIGHT REACTION

Sposób wykorzystywania i udostępniania informacji na stronie internetowej Light Reaction

Szanujemy prywatność użytkowników Strony internetowej Light Reaction i wiemy, że użytkownik udostępniający nam informacje o sobie ufa, że będziemy postępować z takimi informacjami odpowiedzialnie. Niniejszy artykuł zawiera ważne informacje na temat sposobu wykorzystywania informacji zgromadzonych przez Stronę internetową Light Reaction oraz sposobu zarządzania prywatnością i wykonywania prawa w zakresie niektórych danych gromadzonych przez Stronę internetową Light Reaction.

Rodzaj gromadzonych i wykorzystywanych przez nas informacji oraz sposób ich wykorzystywania

Kiedy użytkownik korzysta ze Strony internetowej Light Reaction, możemy gromadzić i wykorzystywać techniczne identyfikatory umożliwiające rozpoznanie przeglądarki użytkownika, środowiska reklamy mobilnej lub urządzenia, które mogą zawierać adres IP lub identyfikatory ciasteczek. Wykorzystujemy te informacje do ulepszenia treści, szybkości i bezpieczeństwa Strony internetowej Light Reaction.

Czy przekazujemy informacje użytkownika osobom trzecim?

Możemy przesłać informacje użytkownika (w tym dane osobowe) naszemu podmiotowi powiązanemu GroupM, usługodawcom i innym osobom trzecim, aby otrzymać pomoc w przetwarzaniu informacji do celów wymienionych w artykule 2 niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności. Ponadto w przypadku, gdy inna spółka nabędzie całość lub przeważającą część naszych aktywów w drodze konsolidacji, fuzji, nabycia aktywów, restrukturyzacji spółki lub innej transakcji, zastrzegamy sobie prawo do przekazania informacji na temat użytkownika (w tym danych osobowych) podmiotowi odpowiedzialnemu za przejęcie.

Możemy również ujawniać informacje na temat użytkownika (w tym dane osobowe) osobom trzecim, w tym organom ścigania, jeśli mamy uzasadnione podstawy uważać, że jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, oraz w celu przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia kroków dotyczących podejrzenia wystąpienia lub faktycznego wystąpienia zakazanych działań, w tym w szczególności oszustwa i sytuacji związanej z potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

Gdzie przesyłamy informacje użytkownika?

Jesteśmy podmiotem globalnym, zatem możemy przesyłać dane użytkownika (w tym dane osobowe) na całym świecie, w tym poza krajem użytkownika. W uzasadnionych przypadkach zapewnimy szczególne zabezpieczenia w celu ochrony takich danych. W przypadku przesyłania danych osobowych z terytorium EOG lub Szwajcarii do jednostki powiązanej znajdującej się poza terytorium EOG lub Szwajcarii podpisujemy standardowe („modelowe”) porozumienia z podmiotem otrzymującym dane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych. W przypadku przesyłania danych osobowych z terytorium EOG lub Szwajcarii do podmiotu niebędącego jednostką powiązaną (np. usługodawcy świadczącego usługi na naszą rzecz) znajdującego się poza terytorium EOG lub Szwajcarii, podpisujemy standardowe („modelowe”) porozumienia lub w znaczącej mierze równoważne Warunki i zasady współpracy bądź zapewniamy, aby przesyłanie danych było realizowane na podstawie innego należytego rozwiązania, np. certyfikatu zgodnego z porozumieniem UE-USA Privacy Shield.

W jaki sposób przechowujemy i chronimy informacje użytkownika

Przechowujemy informacje użytkownika zgromadzone na Stronie internetowej Light Reaction przez rozsądny termin w celach wymienionych w artykule 2 powyżej. Stosujemy się do ogólnie przyjętych standardów branży reklamy internetowej, aby zapewnić, że ujawnione nam dane osobowe użytkownika są bezpieczne, rzetelne i aktualne, a także przechowywane tak długo, jak długo są niezbędne do celów, w jakich są wykorzystywane. Standardy te obejmują niezbędne środki fizyczne i elektroniczne, a także działania administracyjne wymagane w celu zapewnienia ochrony integralności danych, a także dostępu do danych i ich eksploatacji. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż mimo wszelkich starań mających na celu ochronę danych na naszych serwerach, żadna metoda przesyłu danych przez Internet nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.

Łącza do innych stron

Strona internetowa Light Reaction zawiera łącza do Stron osób trzecich. Łącze znajdujące się na którejkolwiek z naszych Stron, prowadzące na inną Stronę, nie oznacza, że promujemy taką Stronę. Nie kontrolujemy Stron, do których prowadzą łącza, a także nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść ani politykę bądź zasady ochrony prywatności. Strony te mogą wykorzystywać ciasteczka, piksele i inne technologie oraz gromadzić informacje o użytkowniku zgodnie z własnymi politykami ochrony prywatności. Zatem użytkownik powinien zapoznać się z politykami ochrony prywatności, które mają zastosowanie na jakiejkolwiek Stronie, na którą przechodzi z naszej Strony.

Wykorzystanie ciasteczek na Stronie internetowej Light Reaction

Ciasteczko to niewielki, alfanumeryczny plik tekstowy zapisywany w przeglądarce przez stronę internetową lub serwer reklamowy należący do podmiotu trzeciego lub inną osobę trzecia, aby umożliwić rozpoznawanie przeglądarki oraz zapamiętanie Informacji o użytkowniku i innych informacji. (Więcej informacji na temat ciasteczek znajduje się w artykule 1 powyżej). Wykorzystujemy ciasteczka na Stronie internetowej Light Reaction do ulepszenia treści, szybkości i bezpieczeństwa Strony internetowej Light Reaction oraz aby pozwolić użytkownikowi na udostępnianie stron w sieciach społecznościowych.

Zarządzanie ciasteczkami

Informacje na temat możliwości rezygnacji z ciasteczek Light Reaction lub ciasteczek innych usługodawców, lub informacje na temat zarządzania nimi, znajdują się w podpunkcie „Rezygnacja/Prawo do wycofania zgody” w artykule 1 powyżej.

Dzieci

Strona internetowa Light Reaction nie jest przeznaczona dla dzieci ani nie była opracowywana tak, aby być atrakcyjna dla dzieci (zgodnie z prawną definicją). Nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych dzieci (definiowanych zgodnie z wymogami wiekowymi danego kraju). Jeśli użytkownik jest dzieckiem i chce zadać pytanie lub korzystać z niniejszej strony w jakikolwiek sposób, który wymaga podania danych osobowych użytkownika, powinien poprosić rodzica lub opiekuna o podane danych w jego imieniu.

ARTYKUŁ 3: INFORMACJE STANOWE I KRAJOWE; KONTAKT Z NAMI

EOG i Szwajcaria

Prawne podstawy przetwarzania informacji
Gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy lub przesyłamy dane osobowe osób z EOG i Szwajcarii, wyłącznie jeśli mamy ku temu prawne podstawy, zazwyczaj zgodę użytkownika lub uzasadniony interes.

Jeśli obowiązujące przepisy prawne tego wymagają, kierujemy Reklamy oparte na zainteresowaniach wyłącznie do osób, które wyraziły na to zgodę.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy wyłącznie zgodnie z zakresem zgody na przetwarzanie danych osobowych w określony sposób, której użytkownik udzielił nam bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich.

Zgodnie z warunkami Transparency & Consent Framework organizacji IAB Europe podstawą prawną, na jaką będziemy się powoływać jako administrator danych do wszelkich „Celów” innych niż „Pomiar efektywności” (który obejmuje pomiar efektywności, analizę oraz tworzenie raportów w odniesieniu do stosownych danych osobowych), będzie zgoda użytkownika. W przypadku tego ostatniego, jeżeli przetwarzamy dane w celu pomiaru lub analizy efektywności reklamy, naszym uzasadnionym interesem jest możliwość stwierdzenia, czy nasi dostawcy zrealizowali reklamę zgodnie z umową realizacji reklamy. Uważamy ponadto, że nasi klienci reklamowi posiadają uzasadniony interes, aby wiedzieć się, czy ich reklama została faktycznie zrealizowana oraz czy była skuteczna. Uważamy, że działania te mają zasadnicze znaczenie dla reklam internetowych, nie skutkując żadnymi decyzjami, które mogły by mieć wpływ na użytkowników.

Użytkownicy z Unii Europejskiej mają prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych. Użytkownik może zgłosić sprzeciw, klikając tutaj.

Prawa osób z terytorium EOG oraz Szwajcarii
Osoby z EOG oraz Szwajcarii mają szereg praw dotyczących ich danych osobowych, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych. Wobec wielu aspektów procesu przetwarzania przez nas danych osobowych, użytkownicy ci mają, między innymi, prawo ograniczenia sposobów, w jakie wykorzystujemy ich dane osobowe.

W niektórych przypadkach, np. podczas przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego lub w związku z naszymi uzasadnionymi interesami – użytkownik ma również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, a także prawo, aby zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych. Użytkownik ma też prawo, aby otrzymać zestawienie swoich danych osobowych w pliku o powszechnie stosowanym formacieoraz, w niektórych okolicznościach, aby zażądać przekazania swoich danych osobowych osobom trzecim. Nie zachowujemy ani nie przechowujemy faktycznej historii wyszukiwania użytkownika w powiązaniu z identyfikatorem ciasteczka Mookie lub identyfikatorem mobilnej reklamy. Zamiast tego stosujemy metodę "oceny zagregowanej", zgodnie z którą kategoryzujemy Strony przeglądane przez użytkownika, a następnie na podstawie kombinacji kategorii tworzymy segmenty oraz realizujemy Reklamy dopasowane do użytkownika. W związku z tym nie mamy technicznej możliwości, aby umożliwić użytkownikowi wprowadzenie zmiany w elementach danych, które skutkują przypisaniem użytkownika do danego segmentu, gdyż nie zapisujemy tych elementów. Podejrzewając, iż posiadamy lub wykorzystaliśmy nieprawidłowe elementy danych osobowych użytkownika, użytkownik maprawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych praw zachęcamy do kontaktu z nami. Użytkownik powinien się z nami również skontaktować w przypadku zmian w jego danych osobowych lub preferencjach, jeżeli nie chce, abyśmy przesyłali mu informacje, których wcześniej zażądał, a także w przypadku pytań dotyczących wykorzystania przez nas jego danych osobowych.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych swoich praw użytkownik może skorzystać z prawa do złożenia skargi przed właściwym organem nadzoru Państwa Członkowskiego UE, które zamieszkuje lub w którym znajduje się nasza siedziba. Kliknij tutaj, aby wyszukać siedzibę miejscowego organu nadzoru.

Informacje otrzymywane od firm zajmujących się badaniami rynkowymi na terytorium Holandii

Jeżeli użytkownik udzielił zgody firmom zajmującym się badaniami rynkowymi na terytorium Holandii na ujawnianie Light Reaction danych panelowych, zgodnie z zakresem takiej zgody mamy prawo, aby otrzymywać od takich firm Informacje o użytkowniku oraz inne informacje, w tym identyfikatory panelowe. Możemy wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu realizacji badań i analiz, optymalizacji kampanii reklamowych, personalizacji reklam oraz tworzenia raportów na temat efektywności internetowych kampanii reklamowych.

Kalifornia

W oparciu o art. 1798.83 Kodeksu Cywilny stanu Kalifornia mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zażądać przekazania pewnych informacji na temat rodzaju „danych osobowych” udostępnionych w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego przez firmy, z którymi posiadają oni ugruntowaną relację biznesową. Aby uzyskać listę podmiotów (jeśli takie istnieją), którym Light Reaction przekazało dane osobowe w celu realizacji własnych działań marketingowych, należy przesłać wiadomość na adres privacy@lightreaction.comlub przesłać pismo na adres Light Reaction, c/o Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA, Attn: Legal Department. Na wiadomość/pismo odpowiadamy w terminie do 30 dni.

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia mamy obowiązek ujawnić, w jaki sposób reagujemy na sygnały "Do Not Track" bądź inne mechanizmy wyboru dotyczące Reklam dopasowanych do użytkownika. Nie opracowaliśmy jeszcze odpowiedzi na sygnały "Do Not Track"; tego rodzaju sygnały nie mają wpływu na nasze praktyki w zakresie gromadzenia danych. Uwzględniając zmieniającą się sytuację branżową oraz zmiany prawne, w dalszym ciągu prowadzimy badania nad potencjalnymi reakcjami na sygnały "Do Not Track".

Naszą nadrzędną wartością jest poszanowanie wyborów użytkownika w zakresie prywatności. Więcej informacji na temat możliwości rezygnacji z Reklam opartych na zainteresowaniach można znaleźć w paragrafie „Rezygnacja/Prawo do wycofania zgody” w artykule 1 powyżej.

Zmiany niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności

Ze względu na zmienną naturę prawa w zakresie prywatności, regulacji, technologii cyfrowych oraz naszej działalności, możemy co pewien czas wprowadzać w niniejszej Informacji zmiany. Prosimy regularnie zapoznawać się z treścią niniejszej Informacji, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami (u góry strony znajduje się aktualna data wejścia w życie niniejszego dokumentu; dzięki niej każdy użytkownik może poznać termin wprowadzenia zmian).

O nas

Za wyjątkiem sytuacji, w których działamy na żądanie klienta lub osoby trzeciej, w zakresie kontaktu użytkownika z naszymi Usługami, Light Reaction pełni rolę administratora danych odpowiedzialnego za dane osobowe użytkownika (zgodnie z ustawową definicją tego lub zbliżonego znaczeniowo terminu).

Kontakt z nami

DPO@GroupM.com i privacy@lightreaction.com

Light Reaction, c/o Quisma, Rosenheimer Strasse 145D, 81671 Monachium, Niemcy

This website uses cookies, some of which are necessary for the operation of the website and some of which are designed to improve your experience. You can review the cookies we use here.
If you are happy with the use of these cookies please continue to browse our website. You may adjust your cookie settings via your chosen browser tools.