Light Reaction Privacy Notice

Invoering

Light Reaction neemt de bescherming van de privacy van gebruikers en het vertrouwen van gebruikers in het internet en digitaal adverteren zeer serieus. We bekijken voortdurend innovatieve manieren om de privacy van onze gebruikers te beschermen, terwijl we er ook naar streven om namens onze klanten relevante advertenties en online ervaringen op maat te bieden.

Deze privacyverklaring geeft een beschrijving van de informatie die Light Reaction verzamelt van websites, applicaties en andere digitale functies (naar al deze zaken verwijzen wij als "websites" en op de bedrijfswebsite van Light Reaction www.lightreaction.com ("de website van Light Reaction "). We leggen uit hoe we deze informatie gebruiken om "diensten" te verlenen aan onze cliënten. We leggen ook uit hoe u uw privacykeuzes kunt beheren en uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot bepaalde gegevens die Light Reaction over u verzamelt en gebruikt. Let op: deze privacyverklaring is vanuit het Engels naar meerdere talen vertaald. Als er tegenstrijdigheden of inconsistenties zijn tussen de verschillende taalversies van deze privacyverklaring, dan prevaleert de Engelstalige versie.

Light Reaction behoort tot de Xaxis programmatic media group. Xaxix is een bedrijf dat wereldwijd actief is als onderdeel van de GroupM media investment group en GroupM is onderdeel van de bedrijvengroep WPP plc. In de divisie Light Reaction is de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevens die Light Reaction verzamelt Quisma GmbH. Voor de duidelijkheid en ten behoeve van deze privacyverklaring omvatten de diensten van Light Reaction niet de overige diensten van Xaxis of Quisma. klik hier voor informatie over de wijze waarop Xaxis informatie verzamelt en gebruikt door middel van haar andere diensten (buiten het verzamelen en gebruiken van informatie door middel van de diensten van Light Reaction of op deze website). klik hier voor informatie over de wijze waarop Quisma informatie verzamelt en gebruikt door middel van haar andere diensten (buiten het verzamelen en gebruiken van informatie door middel van de diensten van Light Reaction of op deze website).

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, zie dan de informatie onder "contact met ons opnemen" in artikel 3 van deze privacyverklaring.

ARTIKEL 1: DIENSTEN VAN LIGHT REACTION

Diensten van Light Reaction

Light Reaction verleent haar advertentiegerelateerde diensten ("diensten") niet rechtstreeks aan consumenten. Onze klanten zijn echter ondernemingen, waaronder adverteerders en reclamebureaus. Onze klanten zijn onder meer andere groepsbedrijven van GroupM en WPP,die op hun beurt weer advertentiegerelateerde diensten verlenen aan hun eigen klanten.

Onze klanten gebruiken onze diensten voor zichzelf en/of voor hun eigen cliënten, voor meer inzicht in de advertenties die cliënten online leveren (bv. op welke websites ze worden aangeboden, wie ze zien en of iemand erop geklikt heeft) en om de effectiviteit van die advertenties te verbeteren. Ook helpen we hen ervoor te zorgen dat hun advertenties terechtkomen bij de mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in hun producten en diensten.

Als we cliënten helpen met het selecteren van publiek om hun advertenties aan te vertonen, dan gebruiken we bepaalde demografische informatie (zoals leeftijd, geslacht, educatie, inkomen en status van het huishouden (bijv. aantal kinderen)) geografie, interesses, activiteiten en gelijksoortige informatie ( "gebruikersinformatie "). We noemen dit soort advertenties "op interesses gebaseerde adverten" .

Als we bijvoorbeeld denken dat een gebruiker belangstelling heeft voor opties voor mobiele telefoons, kunnen onze diensten onze cliënten helpen op interesses gebaseerde advertenties te leveren aan die gebruiker over een bepaald type mobiele telefoonproduct of -dienst. Dat werkt als volgt:Categorieën informatie die wij verzamelen en gebruiken door middel van onze dienstverlening

Wanneer u websites bezoekt en reageert op advertenties waarvoor onze diensten zijn gebruikt, zijn onze diensten ontworpen om informatie over de soorten webpagina's die mensen bezoeken te verzamelen en/of te gebruiken en informatie over interacties die ze hebben met websites en advertenties van onze cliënten. Daarnaast verzamelen we informatie over de browsers en apparaten van mensen die de advertenties van onze cliënten hebben bekeken. Deze informatie bevat de volgende soorten gegevens:

Technische identificatiemiddelen
Deze kunnen gebruikt worden voor het identificeren van iemands browser, mobiele advertentieomgeving en/of apparaat en omvatten meestal:
- Cookie-ID's
- Mobiele advertentie-ID's (bijv. IDFA's en Google Advertising-ID's)
- Ons gelieerde [m]PLATFORM's '[mP]ID'-proxy identificatiemiddelen voor de bovenstaande ID's

Extra technische informatie
- Internet protocol adres (“IP-adres”) en gegevens die worden afgeleid van een IP-adres, zoals een niet-exacte geolocatie die het land, de regio, stad en/of postcode van een apparaat weergeeft
- Type internetbrowser, browsertaal en besturingssysteem
- Type verbinding (bedraad of draadloos), netwerk waarmee het apparaat verbonden is en mobiele provider (indien beschikbaar)
- Breedtegraad/lengtegraad van een (mobiel) apparaat.

Ten behoeve van deze privacyverklaring omvat "apparaat" computers, smartphones, tablets, e-readers en andere digitale apparatuur die aan te sluiten is op het internet en "mobiel apparaat" omvat smartphones en tablets.

Online-activiteitsinformatie
Light Reaction verzamelt de hieronder aangegeven informatie over uw online surfactiviteiten om te bepalen welke soorten activiteiten, diensten en producten u en andere gebruikers mogelijk interessant vinden en over hoe u en andere gebruikers omgaan met bepaalde advertenties. Deze informatie omvat: - Gegevens van de soorten websites en pagina's die bekeken worden (om interesses vast te stellen)
- Website/pagina die u bezocht voor en na het bekijken van een advertentie
- Datum en tijd van online activiteit
- Frequentie van bezoeken aan een website
- Gebruikte zoektermen op een website
- Interactie met een advertentie (bijv. of een gebruiker op een advertentie klikt)

Gebruikersinformatie die ontvangen wordt van derden
Wij ontvangen zowel online als offline gebruikersinformatie die door derden wordt verzameld. Dit betreft ook demografische informatie en informatie over interesses. Wij gebruiken deze informatie voor onze diensten. De derde partijen zijn onder meer onze cliënten en zorgvuldig geselecteerde dienstverleners. Als wij offline gebruikersinformatie ontvangen, dan wordt deze informatie aan ons geleverd via een dienstverlener. Deze informatie is gekoppeld aan een cookie-ID, een advertentie-ID of een soortgelijke gebruikers-ID, aan de hand waarvan wij een klant of consument en de cliënt of dienstverlener kunnen herkennen. Wij ontvangen echter geen gebruikersnamen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere gegevens waarmee we de persoon achter deze ID's zouden kunnen identificeren.

Hoe verzamelen wij informatie met onze diensten?

We verzamelen voor onze cliënten informatie en ontvangen informatie over mensen als u de online producten van onze cliënten bezoekt. Dit zijn cliënten waaraan Light Reaction diensten verleent of derde-uitgevers (bijvoorbeeld nieuwswebsites). Hiervoor gebruiken we cookies, advertentie-ID's, pixels en andere technologieën. Hier volgt enige uitleg van deze termen:

Het volgende overzicht geeft informatie over onze Mookie-cookies. Dit zijn allemaal 'permanente' cookies (dat wil zeggen: ze worden opgeslagen tot ze verlopen of door een gebruiker worden gewist/verwijderd), gekoppeld aan het mookie1.com-domein:

Hoe gebruiken we deze informatie?

Light Reaction verwerkt de informatie die zij verzamelt en ontvangt voor de hierboven beschreven dienstverlening aan cliënten en ten behoeve van de administratie, beveiliging en naleving. Wij kunnen de volgende activiteiten uitvoeren:

Advertentieselectie, levering, rapportage
We analyseren de informatie die we verzamelen als de reclame van de cliënt via onze diensten wordt geleverd en informatie die wij ontvangen van onze partners. We organiseren deze informatie in verzamelingen van ID's (die wij segmenten noemen), op basis van de verschillende onderdelen van de gebruikersinformatie die we hierboven uiteen hebben gezet. We kunnen bijvoorbeeld segmenten bezitten met ID's die sportwebsites bezoeken. Onze cliënten kunnen dan van onze diensten gebruikmaken en deze segmenten vervolgens gebruiken om, voor zichzelf of voor hun cliënten, via onze partners en dienstverleners op interesses gebaseerde advertenties te bieden aan gebruikers. Deze advertenties kunnen worden aangeboden via computers, telefoons en andere mobiele apparaten.

We kunnen ook gebruikersinformatie integreren (en voor dezelfde doeleinden gebruiken) die we hebben verkregen van andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven (waaronder eigenaars van websites, gegevensleveranciers en gegevensaggregatoren).

We maken ook gebruik van de interne identificator van het met ons gelieerde [m]Platform, "[mP]ID" genaamd. We gebruiken de [mP]ID om informatie met betrekking tot bepaalde browsers, omgevingen en/of apparaten waarvan wij of [m]PLATFORM redelijkerwijs denken dat deze van dezelfde gebruiker zijn, te combineren. Hierdoor kunnen we nuttigere en relevantere advertenties bieden aan een specifieke gebruiker, ongeacht de browser, de omgeving of het apparaat.

Personalisatie
Om cliëntspecifieke personalisatiediensten te leveren, zullen we:
- informatie verzamelen over de websites van elke cliënt (inclusief websites, apps en andere digitale producten) - zoals hierboven beschreven in "Hoe we informatie verzamelen met onze diensten";
- toegang krijgen tot deze informatie of deze opslaan op apparaten (via cookie-ID's en advertentie-ID's, voor zover van toepassing); en
- de verzamelde informatie analyseren, soms in combinatie met andere informatie die we hebben ontvangen van de cliënt. Deze ordenen we, op basis van de verschillende gebruikersinformatie die we hebben, in segmenten met ID's.

Onze cliënten kunnen deze segmenten vervolgens gebruiken om, namens zichzelf of namens hun cliënten, op interesses gebaseerde advertenties te bieden aan gebruikers via hun computers, telefoons en andere mobiele apparaten (dit gebeurt via verschillende middelen).

Als we deze cliëntspecifieke personalisatie bieden, dan worden de segmenten die we voor één cliënt bouwen logisch gescheiden van de segmenten en gegevens van andere cliënten. Op deze manier verzamelde gegevens en de geproduceerde segmenten kunnen alleen gebruikt worden voor die specifieke cliënt.

Meting
We verwerken gebruikersinformatie om advertenties te leveren en de levering van deze advertenties te meten, om meer te weten te komen over welke factoren bepalend zijn voor het succes van advertenties voor adverteerders. Ook maken we rapporten om inzicht te krijgen in het gebruik van onze dienstverlening en de effectiviteit van de advertenties en deze te verbeteren.

Opslag van en toegang tot informatie
Om onze diensten te leveren, slaan we Mookie-cookies op de browser(s) van de personen aan wie we de advertenties hebben getoond. Daarna worden de Mookie-cookies herkend als uw browser gebruikt wordt om toegang te krijgen tot websites van onze cliënten en uitgevers waarmee we samenwerken. De websites waar we Mookie-cookies achterlaten en/of lezen (of proberen dit te doen) moeten u vertellen over het gebruik van cookies van derden (en met name Mookie-cookies, als dit wettelijk verplicht is) op die websites. De gegevens die we van onze partners ontvangen met betrekking tot de vertoning van digitale reclame in mobiele applicaties bevatten ook advertentie-ID's die horen bij de mobiele platformen/besturingssystemen van gebruikers en herkennen deze.

We gebruiken de verzamelde en ontvangen informatie voor op interesses gebaseerde advertenties, zoals:
- Gegevens vergelijken met offline bronnen - zoals hierboven aangegeven onder "Gebruikersinformatie ontvangen van derden":
• Wij ontvangen offline gebruikersinformatie, zoals demografische informatie en interesses, van andere bedrijven, waaronder onze cliënten, partners en dienstverleners. Deze informatie wordt verzameld buiten de dienstverlening om en wordt aan ons geleverd om in onze diensten te gebruiken. De bedrijven die gegevens verzamelen zijn ervoor verantwoordelijk om dit te doen op een passende en legale manier, zodat ze deze informatie met ons kunnen delen voor onze doeleinden.
• Als we offline gebruikersinformatie ontvangen, dan wordt deze informatie geleverd via een dienstverlener. De informatie gaat gepaard met een cookie-ID, een advertentie-ID of een gelijksoortig gebruikers-ID waarmee een klant of consument door de cliënt of dienstverlener herkend kan worden.
• Wij ontvangen geen namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere gegevens waarmee we de persoon achter deze ID's zouden kunnen identificeren.

- Apparaten koppelen - we gebruiken ons eigen [mp}ID-identificatiemiddel van het met ons gelieerde [m]PLATFORM voor het combineren van informatie over browsers, omgevingen en/of de apparaten waarvan [m]PLATFORM of wij redelijkerwijs denken dat deze van dezelfde gebruiker zijn. Hierdoor kunnen we nuttigere en relevantere advertenties bieden, ongeacht de browser, omgeving of het apparaat.

- Exacte geografische locatiegegevens - als we hiervoor de benodigde rechten hebben, kunnen we de exacte geografische locatiegegevens van een gebruiker ontvangen en/of gebruiken voor onze diensten. Als we dit type gegevens ontvangen, dan zijn deze gegevens opgenomen in de gegevens die we ontvangen van onze partners in relatie tot de levering van digitale reclame.

Verstrekking van informatie aan derden

Light Reaction deelt informatie die we over u verzamelen (zie "Categorieën van gegevens die wij door middel van onze dienstverlening verzamelen" hierboven) en daaruit afgeleide informatie met onze cliënten, gelieerde bedrijven en dienstverleners die voor ons of onze cliënten diensten en taken uitvoeren, zoals bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het daadwerkelijk afleveren van op interesses gebaseerde advertenties - waaronder platforms aan de vraagzijde, advertentienetwerken, advertentie-uitwisselingen en advertentieservers. Aangezien wij geen namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere gegevens verzamelen waarmee we de persoon achter deze ID's zouden kunnen identificeren, maken we deze niet bekend aan derden. Indien u echter besluit om gegevens te verstrekken waarmee identificatie van een bepaalde persoon mogelijk is door middel van een advertentie van een van onze cliënten of hun websites, komt die informatie terecht bij die cliënt en geldt daarvoor het privacybeleid van die cliënt. Het is onze dienstverleners over het algemeen niet toegestaan om niet-geaggregeerde informatie die wij aan hen verstrekken te gebruiken voor andere doelen dan de dienstverlening aan ons en onze cliënten.

Het met ons gelieerde [m]PLATFORM bewerkt en beheert een eigen platform voor gegevensbeheer dat wij en andere gelieerde bedrijven mogen gebruiken voor onze dienstverlening. De informatie die wij verstrekken aan [m]PLATFORM kan door [m]PLATFORM en die gelieerde bedrijven niet alleen gebruikt worden voor onze dienstverlening en die van onze cliënten, maar ook voor het verlenen van diensten aan die gelieerde bedrijven en hun respectievelijke cliënten.

We kunnen de gegevens die wij verzamelen ook verstrekken aan derden, met inbegrip van wetshandhavingsinstanties, wanneer we een redelijk vermoeden hebben dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn en voor onderzoek en ter voorkoming van of het treffen van maatregelen tegen vermoedelijke of daadwerkelijke verboden activiteiten, zoals fraude en situaties die mogelijk bedreigend zijn voor de fysieke veiligheid van een persoon.

Afmeldent/recht om toestemming in te trekken

U kunt zich op verschillende manieren afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties van Light Reaction.

U kunt ervoor kiezen om geen advertenties op maat te ontvangen van derden via de Mookie-targeting-cookies (deze worden zowel door Light Reaction als door Xaxis gebruikt). Dit kunt u doen in de browser die u gebruikt; klik daarvoor hieronder. Als u dit doet, wordt het Mookie-targeting-cookie van derden op uw apparaat vervangen door een "opt-out"-cookie. Er worden geen gegevens over op interesses gebaseerde advertenties die gekoppeld waren aan het Mookie-targeting-cookie van derden gebruikt voor dergelijke advertenties op een apparaat waarop de browser wordt gebruikt waar wij de informatie verzameld hebben. Als we weten dat een ander apparaat of een andere browser gekoppeld is aan de browser waarvoor u een opt-out hebt aangegeven, wordt dat andere apparaat ook afgemeld voor op interesses gebaseerde advertenties via Light Reaction.

AFMELDEN

Onze opt-out-cookies zijn geprogrammeerd om tien jaar na de oorspronkelijke uitgave te vervallen. Als u een nieuw apparaat koopt, de webbrowsers bijwerkt of wijzigt, of deze opt-out-cookie verwijdert, dan moet u het opt-out-proces opnieuw uitvoeren. Het opt-out-proces werkt alleen als uw browser ingesteld is op de acceptatie van cookies van derden.

In browsers kunt u cookies van Light Reaction en andere dienstverleners op de volgende manier weigeren of verwijderen:

- De instellingen van uw browser aanpassen zodat deze cookies weigert of verwijdert. Dit leidt tot verwijdering van op interesses gebaseerde advertenties via cookies van Light Reaction en van andere dienstverleners. Als u dit doet, kan het echter ook gebeuren dat u bepaalde functies op bepaalde websites niet kunt gebruiken of niet volledig kunt profiteren van alle websiteaanbiedingen en reclames op basis van interesses. U kunt via uw browserinstellingen cookies weigeren of verwijderen. Meer informatie over cookies is beschikbaar via www.aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com en http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
- Aanpassing van de cookie-instellingen op het niveau van de eigenaar van de website wanneer u ons toestemming heeft verleend voor het gebruik van cookies; de opties voor cookie-instellingen kunnen per website-eigenaar verschillen.
- Ervoor kiezen om geen op interesses gebaseerde advertenties van Light Reaction meer te ontvangen via Mookie-targeting-cookies en de targeting-cookies van andere dienstverleners, via www.youronlinechoices.com(klik daarvoor op de link "Uw advertentiekeuzes" na het selecteren van uw land); of afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties van Xaxis via Mookie-targeting-cookies en de targeting-coookies van andere dienstverleners via de volgende websites:
www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
www.youradchoices.ca/choices/

In mobiele apps kunt u ervoor kiezen om geen advertenties op basis van interesses meer te ontvangen van alleen Light Reaction of van zowel Light Reaction als van andere dienstverleners. Ga daarvoor naar de privacyinstelling op uw apparaat en selecteer "Beperk reclametracking" via de instellingen van uw apparaat. Dit zorgt voor het verwijderen van op interesses gebaseerde advertenties via de advertentie-ID in kwestie van Light Reaction en van andere dienstverleners naast Light Reaction.

Meer informatie over de keuzes voor gebruikers in applicatieomgevingen is te vinden op www.networkadvertising.org/mobile-choices;Voor alle duidelijkheid: Light Reaction is geen lid van het Network Advertising Initiative.

European Interactive Digital Advertising Alliance

Wij zijn aangesloten bij de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) en in verband met dit lidmaatschap houden wij ons aan het IAB Europe EU Framework for Online Behavioural Advertising op op markten waar deze zelfregulerende gedragscode geldt.

Verbeterde kennisgeving

Light Reaction ondersteunt het gebruik van het "AdChoices"-pictogram voor advertentieopties als onderdeel van haar deelname aan de IAB Europe OBA Framework for Online Behavioural Advertising (in Europa). Advertenties die door organisaties worden geleverd die zijn aangesloten bij deze gedragscode geven, als dit technologisch haalbaar is, het onderstaande pictogram weer. Klik op het pictogram voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties.

Klikhierom naar de website van EDAA te gaan. Deze verstrekt nadere informatie over op interesses gebaseerde advertenties (of "online gedragsgestuurde advertenties") en de zelfregulerende gedragscode van EDAA, evenals een mogelijkheid om de ontvangst stop te zetten van op interesses gebaseerde advertenties van derden via cookies van ons en andere bij EDAA aangesloten bedrijven.

Privacy van kinderen

De diensten en de website van Light Reaction zijn niet ontwikkeld voor of gericht op kinderen (zoals is vastgelegd in de geldende wetgeving) of op websites die voornamelijk op kinderen gericht zijn. Wij verzamelen niet bewust informatie over kinderen (dit wordt bepaald volgens de leeftijdsgrenzen van het desbetreffende land). Als u denkt dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt en u wilt dat deze informatie verwijderd wordt, neem dan contact met ons op.

Gegevensoverdracht bij een overname

Als een ander bedrijf alle of een groot deel van onze activa van ons bedrijf verkrijgt door middel van een consolidatie, fusie, activaovername, bedrijfsreorganisatie of andere transactie, behouden we ons het recht voor om alle informatie (met inbegrip van gegevens die een gebruiker eventueel verstrekt heeft via de pagina "Contact/Contact met ons opnemen" op de website van Light Reaction) die we hebben of beheren over te dragen aan de verkrijgende partij.

Informatiebeveiliging en wereldwijde gegevensdoorgifte

Wij volgen de algemeen geaccepteerde branchestandaarden voor online reclame voor bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofde verwerking van, ongeoorloofd bewaren van en ongeoorloofde vrijgave van gegevens. Deze standaarden omvatten ook de noodzakelijke fysieke, elektronische en beheeractiviteiten die nodig zijn om de gegevensintegriteit, toegang en gebruik te beschermen. Ongeacht deze inspanningen om de gegevens op onze servers te beschermen, is het belangrijk om te onthouden dat geen enkele vorm van gegevensoverdracht via internet gegarandeerd veilig is.

Light Reaction verleent over de hele wereld diensten en daarom kunnen wij gegevens doorgeven naar landen over de hele wereld, ook buiten uw land. We zullen, waar nodig, passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat die gegevens beveiligd worden. Als we persoonsgegevens vanuit de EER of Zwitserland overdragen aan een gelieerd bedrijf buiten de EER of Zwitserland, gaan we met de ontvanger standaard ('model') contractbepalingen aan om te zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming. Als we persoonsgegevens vanuit de EER of Zwitserland overdragen aan een niet met ons gelieerd bedrijf (zoals een dienstverlener die diensten voor ons verricht) buiten de EER of Zwitserland, gaan we met de ontvanger standaard ('model') contractbepalingen aan of zorgen we voor gelijksoortige algemene voorwaarden of een andere geldige methode, zoals ervoor zorgen dat de dienstverlener gecertificeerd is volgens het EU-US Privacy Shield Framework.

Bewaring van gegevens

We bewaren de niet-geaggregeerde gegevens die we via onze diensten verzamelen maximaal 13 maanden. Dit gaat om bezochte websites, bekeken content, klikken op advertenties, IP-adressen, browsertypes en taalinstellingen. We bewaren deze informatie gedurende 13 maanden, zodat onze cliënten jaar-op-jaaranalyses kunnen uitvoeren. Een winkelier kan bijvoorbeeld de effectiviteit van online advertenties rond kerst voor het huidige jaar willen vergelijken met de vorig jaar. Met een dataretentieperiode van 13 maanden kan die cliënt dat doen.

Geaggregeerde informatie die we via onze diensten verzamelen, bewaren we langer dan 13 maanden.

ARTIKEL 2: WEBSITE VAN LIGHT REACTION

Hoe wordt informatie gebruikt en gedeeld op de website van Light Reaction?

We respecteren de privacy van gebruikers van de website van Light Reaction en erkennen dat u, als u ervoor kiest om aan ons gegevens over uzelf te verstrekken, erop vertrouwt dat wij daarmee op een verantwoorde wijze omgaan. Dit artikel bevat belangrijke informatie over de manier waarop we gegevens gebruiken die verzameld zijn via de website van Light Reaction en hoe u uw privacykeuzes kunt beheren en uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot bepaalde gegevens die over u verzameld en gebruikt worden via de website van Light Reaction.

Welke informatie verzamelen en gebruiken we en hoe doen we dat?

Wanneer u de website van Light Reaction bezoekt, verzamelen en gebruiken we mogelijk technische identificatiemiddelen die gebruikt kunnen worden voor het identificeren van de browser van een persoon, diens mobiele advertentieomgeving en/of apparaat, waaronder eventueel een IP-adres en/of cookie-ID's. We gebruiken deze informatie ter verbetering van de inhoud, snelheid en veiligheid van de website van Light Reaction.

Verstrekken we uw informatie aan derden?

Het is mogelijk dat wij uw informatie (met inbegrip van uw persoonsgegevens) doorgeven aan de met ons gelieerde GroupM, dienstverleners en andere derden om ons te helpen bij de verwerking van die informatie voor de in artikel 2 van deze privacyverklaring vermelde doelen. Als bovendien een ander bedrijf alle of een groot deel van de activa van ons bedrijf overneemt door middel van een consolidatie, fusie, overname of andere transactie, behouden we ons het recht voor om alle informatie (met inbegrip van uw persoonsgegevens) over te dragen aan de verkrijgende partij.

We kunnen uw gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens) ook verstrekken aan derden, met inbegrip van wetshandhavingsinstanties, wanneer we een redelijk vermoeden hebben dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn en voor onderzoek en ter voorkoming van en het treffen van maatregelen tegen vermoedelijke of daadwerkelijke verboden activiteiten, zoals fraude en situaties die mogelijk bedreigend zijn voor de fysieke veiligheid van een persoon.

Waar sturen wij uw gegevens naartoe?

Wij verlenen over de hele wereld diensten en daarom kunnen wij gegevens (met inbegrip van uw persoonsgegevens) doorgeven naar landen over de hele wereld, ook buiten uw land. We zullen, waar nodig, passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat die gegevens beveiligd worden. Als we persoonsgegevens vanuit de EER of Zwitserland overdragen aan een gelieerd bedrijf buiten de EER of Zwitserland, dan gaan we met de ontvanger standaard ('model') contractbepalingen aan, om te zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming. Als we persoonsgegevens vanuit de EER of Zwitserland overdragen aan een niet met ons gelieerd bedrijf (zoals een dienstverlener die diensten voor ons verricht) buiten de EER of Zwitserland, gaan we met de ontvanger standaard ('model') contractbepalingen aan of zorgen we voor gelijksoortige algemene voorwaarden of een andere geldige methode, zoals ervoor zorgen dat de dienstverlener gecertificeerd is volgens het EU-US Privacy Shield Framework.

Hoe bewaren en beschermen wij informatie?

We bewaren uw gegevens die wij verzamelen via de website Light Reaction gedurende een redelijke periode voor de hierboven in artikel 2 uiteengezette doelen. We houden ons aan de algemeen aanvaarde normen van de online advertentiebranche om ervoor te zorgen dat de aan ons verstrekte gegevens veilig bewaard worden, juist en bijgewerkt zijn en niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gebruikt worden. Deze standaarden omvatten ook de noodzakelijke fysieke, elektronische en beheeractiviteiten die nodig zijn om de gegevensintegriteit, toegang en gebruik te beschermen. Ongeacht deze inspanningen om de gegevens op onze servers te beschermen, is het belangrijk om te onthouden dat geen enkele vorm van gegevensoverdracht via internet gegarandeerd veilig is.

Links naar andere websites

De website van Light Reaction bevat links naar websites van derden. Een link van een van onze websites naar een andere website houdt geen goedkeuring in van de gelinkte site door ons. We hebben geen zeggenschap over de websites waarnaar wij linken en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan of voor hun privacybeleid of -praktijken. Het is mogelijk dat deze websites cookies, pixels en andere technologieën gebruiken en gegevens van u verzamelen volgens hun eigen privacybeleid. Daarom raden wij u aan het privacybeleid dat geldt voor websites die u benadert via onze websites goed te bekijken.

Gebruik van cookies op de website van Light Reaction

Een cookie is een klein alfanumeriek tekstbestand dat door een website of een reclameserver van derden of een andere derde partij wordt opgeslagen in een browser. Hiermee kan die website of derde partij die browser herkennen en gebruikersinformatie en andere informatie onthouden. (Zie voor meer informatie over cookies artikel 1 hierboven.) Op de website van Light Reaction gebruiken we cookies ter verbetering van de inhoud, snelheid en veiligheid van de website van Light Reaction en om u in staat te stellen pagina's te delen via sociale media.

Cookiebeheer

Zie voor informatie voor het afmelden voor of beheren van cookies van Light Reaction en/of van andere dienstverleners de paragraaf "Afmelden/recht op intrekking van toestemming"in artikel 1 hierboven.

Kinderen

De website van Light Reaction is niet ontwikkeld of bestemd voor het aantrekken van kinderen (zoals is vastgelegd in het geldende recht). Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen (dit wordt bepaald volgens de leeftijdsgrenzen van het desbetreffende land). Als je een kind bent en een vraag wilt stellen over deze website of deze wilt gebruiken op een wijze waarvoor je persoonsgegevens moet verstrekken, vraag dan je ouder of verzorger om dit voor jou te doen.

ARTIKEL 3: SPECIFIEKE INFORMATIE PER STAAT EN LAND; CONTACT MET ONS OPNEMEN

EER en Zwitserland

Rechtsgronden voor het verwerken van gegevens
We verzamelen, gebruiken, delen en/of dragen persoonsgegevens van mensen in de EER en Zwitserland alleen over als we hiervoor een rechtsgrond hebben. Meestal is dat toestemming van de gebruiker of onze gerechtvaardigde belangen.

Wanneer dit op grond van het geldende recht verplicht is, leveren we alleen op interesses gebaseerde advertenties aan personen die ons daarvoor toestemming hebben verleend.

Wanneer wij van u rechtstreeks of via een derde toestemming hebben gekregen voor het op een bepaalde wijze gebruiken van uw gegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen binnen de reikwijdte van die toestemming.

In onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke streven we ernaar uit te gaan van toestemming als rechtsgrond voor alle "doeleinden" volgens het IAB Europe’s Transparency & Consent Framework, behalve "metingen" (dit doel omvat meting, analyse en rapportage met betrekking tot de persoonsgegevens in kwestie). Als we gegevens verwerken voor het meten van de levering van advertenties of het analyseren van de effectiviteit ervan, hebben we vanwege dit doel een legitiem belang in inzicht in de mate waarin onze leveranciers ook de advertenties hebben geleverd die ze moesten leveren. Daarnaast geloven we dat adverteerders een rechtmatig belang hebben in inzicht rondom de levering van advertenties en de effectiviteit daarvan. We geloven dat deze activiteiten ten grondslag liggen aan online adverteren, maar niet resulteren in beslissingen die invloed hebben op personen.

Als u zich in de Europese Unie bevindt, dan hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen dergelijke verwerking. Klik hierals u bezwaar wilt maken.

Rechten van natuurlijke personen in de EER en Zwitserland
Mensen in de EER en Zwitserland hebben verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang tot hun gegevens. Deze gebruikers hebben in veel gevallen ook het recht om de manier waarop we die persoonsgegevens gebruiken te beperken.

Onder bepaalde omstandigheden - bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing of voor onze gerechtvaardigde belangen - heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onsen u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. U heeft ook het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen in een gemakkelijk toegankelijk formaaten onder bepaalde omstandigheden kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens aan derden over te dragen. Uw browsergeschiedenis wordt niet door ons bewaard en opgeslagen in combinatie met een Mookie-cookie-ID of een mobiele advertentie-ID. In plaats daarvan gebruiken we een 'geaggregeerde score'-methode waarmee de websites die u bezoekt in categorieën worden geplaatst. Vervolgens worden combinaties van deze categorieën gebruikt om segmenten te maken en op interesses gebaseerde advertenties te bieden. Daardoor zijn we technisch gezien niet in staat om individuele elementen van de gegevens die leiden tot de segmenttoewijzing te wijzigen. Deze bewaren we namelijk niet. Als u denkt dat we onjuiste persoonsgegevens van u hebben of gebruiken, wijzen wij u op het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als u vragen heeft over deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Neem ook contact met ons op als uw persoonsgegevens of voorkeuren veranderen, als u niet wilt dat we u de eerder aangevraagde informatie sturen of als u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Met inachtneming van uw mogelijke andere rechten heeft u ook het recht een klacht tegen ons in te dienen bij een toezichthoudende instantie in de EU-lidstaat waarin u of wij gevestigd zijn. Klik hier om de toezichthoudende instantie in uw land te vinden.

Informatie ontvangen van marktonderzoeksbureaus in Nederland

Als u marktonderzoeksbureaus in Nederland toestemming heeft gegeven om uw panelgegevens te verstrekken aan Light Reaction kunnen we, afhankelijk van de reikwijdte van een dergelijke toestemming, gebruikers- en andere informatie ontvangen, waaronder panel-ID's, van dergelijke bedrijven. We kunnen deze informatie alleen gebruiken voor onderzoek en analyses, campagneoptimalisatie, advertentie-aanpassing en rapportages over de effectiviteit van online advertentiecampagnes.

Californië

Op grond van artikel 1798.83 van het Californische burgerlijk wetboek kunnen inwoners van Californië bepaalde informatie ontvangen over de soorten persoonsgegevens die bedrijven, waarmee ze in het voorgaande jaar een zakelijke relatie hadden, delen met derden voor direct marketing. Stuur ons een e-mail om een lijst te krijgen van eventuele bedrijven waaraan Light Reaction persoonsgegevens heeft verstrekt voor eigen marketingdoeleinden. Dit kan via privacy@lightreaction.comof door ons een brief te sturen via Light Reaction, c/o Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, VS, t.a.v.: Legal Department. Houd rekening met een reactietijd van ongeveer 30 dagen.

Volgens de Californische wetgeving zijn wij verplicht om aan te geven hoe wij reageren op 'Niet volgen'-signalen of andere keuzemechanismen die gerelateerd zijn aan op interesses gebaseerde advertenties. We hebben nog geen reactie ontwikkeld op 'Niet volgen'-signalen van browsers en veranderen onze processen voor gegevensverzameling niet als we dergelijke signalen ontvangen. We blijven mogelijke reacties op 'Niet volgen'-signalen bekijken in het licht van brancheontwikkelingen of juridische veranderingen.

We vinden het belangrijk om ons te houden aan uw privacykeuzes. Zie voor meer informatie over het kiezen voor niet langer ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties de paragraaf "Afmelden/recht op intrekking van toestemming" hierboven in artikel 1.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Let op: de privacywet- en regelgeving, digitale technologieën en ons bedrijf zijn in beweging. Daarom kan deze privacyverklaring af en toe gewijzigd worden. Bekijk deze privacyverklaring regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen (we zullen de bijwerkdatum bovenaan de pagina bijwerken, zodat u weet wanneer wijzigingen zijn doorgevoerd).

Over ons

Behalve in situaties waarin we handelen op aanwijzing van een cliënt of derde, is Light Reaction een verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens (zoals deze term of een gelijksoortige term is opgenomen in de toepasselijke wetgeving) op het moment dat u te maken heeft met onze diensten.

Contact met ons opnemen

DPO@GroupM.com en privacy@lightreaction.com

Light Reaction, c/o Quisma, Rosenheimer Strasse 145D, 81671 München, Duitsland

This website uses cookies, some of which are necessary for the operation of the website and some of which are designed to improve your experience. You can review the cookies we use here.
If you are happy with the use of these cookies please continue to browse our website. You may adjust your cookie settings via your chosen browser tools.